Image
Използване на автонозод от сперма за възстановяване репродуктивните способности на пациентите

Вижте научния труд от тук.