Клиника за холистична медицина

Дейности на клиниката:

гр. Габрово, бул. Априлов 46, ет. 5Мили читатели на нашия сайт,

Ние създадохме Клиника за холистична медицина „Витамед плюс” с много любов и с намерението да внедрим в практиката част от най-съвременните водещи научни достижения .

При нас ще намерите модерно оборудване, индивидуално отношение, атрактивен интериор и съвременно обслужване при изпълнението на всички видове прегледи и терапии. Ние сме изцяло отдадени на каузата да обгрижим нашите клиенти с най-голямо внимание, професионална отговорност и отношение към пациента и неговите нужди. Ние предлагаме комплексен ИНДИВИДУАЛЕН подход към здравето на човека, защото при нас се извършват:

1. Диагностика на човешкия организъм като едно единно цяло със съвременна медицинска апаратура по няколко принципно различни метода и последващо интегриране и анализиране на резултатите от отделните диагностични апарати с цел получаване на информация за цялостното здравословно състояние и поставяне на максимално достоверна диагноза.

2. Специфични изследвания, свързани с:

 • изследване състоянието на аурата (биополето на човешкия организъм)
 • изследване на жива капка кръв с тъмнополев микроскоп
 • компютърна нелинейна диагностика на организма
 • електропунктурна диагностика
 • биорезонансна диагностика
 • вегетативно - резонансен тест
 • квантов анализ на здравословното състояние

3. Съставяне на хранителен режим спрямо индивидуалната поносимост към отделните храни;

4.  Неинвазивно алергологично тестване и конкретизиране на вида алерген;

5. Измерване параметрите на телесната маса, метаболитната възраст, вида затлъстяване и необходимата програма за коригирането му;

6. Медикаментозно тестване и определяне на необходимото точно в този момент лекарство за Вас.

7. Хомеопатия, подбрана спрямо Вашите индивидуални показатели

8. Детоксикиращи програми за почистване на организма като цяло и на отделни негови органи от паразити, отлагания и замърсявания, включително следните процедури:

 • Апаратна детоксикация
 • Лазерна  детоксикация
 • Ултразвукова кавитация
 • Радиочестотен лифтинг
 • Вакуумен лимфен дренаж
 • Биорезонансна терапия
 • Индукционна магнитотерапия

9. Диетика и хранене

10. Неврална терапия и кинезиотейпинг

11. Терапия за възстановяване на ставните хрущяли и междупрешленните дискове.

12. Здравна просвета

Нашата най-важна цел е да помогнем чрез нашия труд, знания и опит на всички Вас, които имате нужда да преминете успешно през процеса лечение и той да завърши с оздравяване.

 Целият екип на Клиника Витамед Плюс Ви пожелава здраве и дълголетие!

 

 

„Най-висшият идеал на лекуването е бързото, меко и трайно възстановяване на здравето, или премахването и унищожаването на болестта в нейната цялост, по най-краткия, най-надеждния и най-безвредния начин, на основата на лесно разбираеми принципи.” 
        
         (Д-р Самуел Ханеман – „Органон на лечебното изкуство”, § 2) 

 

Холистичната медицина е пълноценна медицинска система за профилактика и лечение, която има за цел да подпомага естествения стремеж на човешкия организъм към самоизлекуване.

Холистичният подход в медицината възприема един по-широк възглед за човека, здравето, причините за болестта и нейните прояви и процеса на лечение. Самата дума „холистичен” e от гръцки произход (holos = „цял, цялостен, интегрален”).

Холистичната медицина разглежда човешкия индивид  като съставен от три основни, взаимно свързани и влияещи си нива – физическо, умствено-емоционално и духовно, всяко от които е със своя организация и енергийна структура.

Здравето не е статично състояние, а динамично равновесие. За да се постигне и поддържа, се изискват нашите постоянни осъзнати усилия, а не „магически хапчета”. Здравето не се измерва само с липсата на видима болест, но и чрез начина на мислене и съдържанието на живота, който водим. За да е ефикасен, лечебният процес трябва да обхваща всички измерения на съществуване на болния. Както отбелязва носителят на Нобелова награда, бактериологът Рене Дюбо: „Да разрешиш проблемите, свързани с болестта,  не е еднозначно с това да направиш някого здрав и щастлив . Последното изисква мъдрост и проникновение, които са отвъд медикаментите и терапията.”

Холистичната медицина не представлява просто механичен сбор от различни терапии. Тя има за своя основа философията на холистичния подход и включва хилядолетната мъдрост и опит, натрупани по отношение на целия човек и лечебната практика, включително и всичко полезно от достиженията на съвременната медицина и техника. Нито един метод обаче сам по себе си не обхваща напълно всички аспекти на здравето и болестта, затова за да има успех лечението, са необходими добри познания за възможностите на различните терапии и техните условия на приложение.

Вече настъпи времето, когато е необходимо да свикнем да търсим значението на здравните проблеми  за живота на пациента и да си задаваме въпроса: „Защо  тази болест се появи точно сега?” Може би тя е изява на емоционален или духовен проблем, и като такъв не би могла да бъде излекувана с обикновените  физически въздействия на алопатичните медикаменти или хирургията. В подобни случаи оздравяването изисква целенасочените и съзнателни усилия от страна на болния и промяна в мисленето.

Това налага да  гледаме  на болестта като на зов за промяна в начина ни на живот и средство за духовно развитие и израстване, а не като на външен „враг”, който ни „напада” и срещу когото лекарят трябва да се „бори”, а пациентът остава в пасивната позиция, в ко­ято  има малко свобода за избор и контрол на живота си. При  холистичния подход  пациентът активно сътрудничи  в процеса на лечение. В този случай лекарят и пациентът работят като един екип, всеки със своите отговорности, със зачитане на мнението на лекуващия се и запознаването му с предлаганите терапии. Тогава  при провежданата терапия пациентът е значително  по-малко зависим от лекаря  и едновременно с това се достига един  изключително благоприятен краен резултат!

Хипербарна оксигенация се извършва посредством барокамера. Това представлява терапия с кислород под повишено налягане. При кислороден глад в тъканите се провокират възпалителни, метаболитни, съдови и деструктивни процеси. Ето защо хипербартана оксигенация, стимулира отделянето на вещества наречени растежни фактори и стволови клетки, които спомагат лечението и активизират възстановителните процеси.

 project

Проекти главна цел:

Проект към договор BG16RFOP002-2.089-5734-C01 по процедураПроект към договор BG16RFOP002-2.089-5734-C01 по процедура„Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.089 „Подкрепаза малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствияот пандемията COVID-19 “.Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборотнад 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Бенефициент: МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ВИТАМЕД ПЛЮС ООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв.50 000 лв., от които 50 000 лв.европейско и 0 лв. национално съфинансиране

Начало: 07.09.2021г.

Край: 13.10.2021г.