Клиника за холистична медицина

Дейности на клиниката:

IMG 5297Адаптометрията е предназначена за получаване на данни относно енергоинформационната матрица на човека с визуализация на получената информация в графичен (двуизмерен или триизмерен) вид и мониторинг на дейноста  на енергийните центрове на човешкото тяло.

Тя е идеален начин за  бърз предклиничен скрининг и контрол на состоянието на изследвания, а освен това позволява на базата на електроакупунктурните измервания да се създаде графичен модел на биополето на човека.

Адаптометрията е компютерен 3D модел на енергоинформационното поле на човека,  даващ възможност да се изобрази състоянието на аурата и силата на биополето на изследвания човек.

Расшифроването на показателите от енерго-информационната матрица енерго-позволява:

 • Да се определи първопричината за проблемите на пациента в здравословен аспект, в личния живот , на работното място и други сфери на жизнената дейност на чеовека
 • Да се определят проблемните области в човешкия организъм , съществуващи към настоящия момент или  потенциално вероятни за сравнително дълъг период преди проявата на клиничните симптоми
 • Да се определят изкривявания в информационното поле на пациента, персистирането на които ще доведе до физически заболявания на съответстващите органи позволява да се определи цялостната здравина и устойчивост нса енерго-информационната матрица на човека и степента на  външни
 • Да се провежда мониторинг на здравословното състояние
 • Да се определи ( съвместно с психоанализа ) причината за депресии,  самотност, постоянно повтарящи се жизнени ситуации и т.н
 • Да се изследват психо-енергетичните процеси в чакрите
 • Да се оценят  психологичните характеристики на съответната личност
 • Да се определи нивото на стрес и тревожност
 • Да се подберат оптималните методи за корекция на здравето индивидуално за всеки пациент

Адаптометрията е метод, който позволява да се определят бъдещите заболявания още преди да да са се появили първите клинични симптоми.

Методът енергоинформационна  адаптометрия е патентована  методика без  аналог в световен мащаб. Това е точна и обективна система  за експресна оценка  на състоянието на енергийната матрица на човека и степента му на адаптабилност към окръжаващата го социална среда.

Аура на хармоничен човек.

1

Схема  на основните видове нарушения в цялостността на енергетичното поле на човека

23

 • проклятие: активна, целева "программа" разрушаваща биополето.
 • пробой  в енергийното поле  ( уроки )  
 • изтичане на  енергия  
 • блок в енергийното  поле- блокиране  на чакра
 • енергийно поле: това енергийното и информационно биополе  на человека, което корелира с неговото здравословно състояние е психо-емоционалното състояние.

45