Клиника за холистична медицина

Дейности на клиниката:

Хомеопатичните лекарства са чувствителни спрямо някои летливи, миризливи вещества като етер, камфор, мента, парфюми. В близост до тези вещества Glob. и Gran. могат да бъдат увредени. Следва да не се мият зъби и да не се консумират ароматни вещества преди употребата на хомеопатични лекарства.

  • Да не се съхраняват Хомеопатични лекарства вблизост до летливи, миризливи вещества, в близост до радиотелефони, gsm-и и телевизори.
  • Консумирането на храна при приема на хомеопатични лекарства не е задължително. В съображение на по-горното условие е нужно хомеопатичните лекарства да се приемат в интервал от 30 минути преди или след хранене.
  • Да не се пие кафе в периода на лечение с хомеопатичен медикамент. Това е и в съображение с първото условие, и поради факта, че кафето мобилизира енергийните запаси на организма, които ще са нужни за насочването им в посока на болестния процес. С приема на хомеопатични средства се внася енергия, която задвижва оздравителния процес, а с приема на кафе внесената енергия се използва неефективно.

Хомеопатичните лекарства са чувствителни спрямо температурни въздействия. Силната топлина може да промени терапевтичното им действие. Следва да се съхраняват на място с подходящи температурни условия, но не в хладилник.

Приемането на хомеопатичен медикамент НЕ изключва лечение и с алопатични медикаменти, тъй като техния механизъм на действие е различен.