Клиника за холистична медицина

Дейности на клиниката:

Съдържание:

ПЪРВИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ХОМЕОПАТИЯТА
ВТОРИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ХОМЕОПАТИЯТА

ПЪРВИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ХОМЕОПАТИЯТА - ПРИНЦИП НА ПОДОБИЕТО

Всяко вещество, което приложено в измерима доза предизвиква симптоми у здрав и чувствителен индивид, може в малка, наречена безкрайно малка доза, да излекува същите тези симптоми у болен индивид независимо от заболяването му.

За да се провери този принцип е необходимо:

Да се наблюдава и опише съвкупността от увреждания, симптоми и признаци, които се проявяват у здрав индивид след поемането на дадено вещество в измерима доза. Тази съвкупност от предизвикани реакции + съвкупността от техни характеристики, вследствие абсорбирането на дадено вещество в Хомеопатията се нарича патогенеза на хомеопатичното средство. Съвкупността от хомеопатични средства и описаните им патогенези са събрани в хомеопатичния лекарствен справочник - Материя Медика.

Поемането може да стане по два начина:

  • Случайно при интоксикация - в случая абсорбираната доза е токсична;
  • Нарочно при експерименти - в случая дозата се поема от здрав доброволец и тя се изчислява така, че да бъде субтоксична, но все пак способна да предизвика характерната клинична картина.
  • Да се сравни клиничната картина на болния с клиничната картина на различните патогенези. Когато съществува подобие между клиничната картина на пациента и патогенезата на дадено вещество, това вещество в безкрайно малки дози, може да доведе до излекуване независимо от заболяването. Не е необходимо да се поставя точната диагноза, важно е да се опишат всички симптоми. Това обяснява факта, че в ХП един медикамент може да въздийства върху различни заболявания.

Пример:

Патогенеза на Belladonna: Открита е случайно - при натравяне. Впоследствие при изследването е установено, че съдържа 2 токсични алкалоида - атропин и хиосциамин, които въздействат:

  • върху лигавиците като намаляват секрецията им и предизвикват сухота;
  • върху съдовата система с локални реакции - хиперемия, оток, топлина, болка;
  • и с общи прояви - повишаване на телесната t°, изпотяване, тахикардия;
  • върху ЦНС с редуване на неспокойство и отпадналост, хиперестезия (свръхчувствителност), която може да доведе до конвулсии и бълнуване.

Заболявания, при които се използва: всякакви фебрилни, възпалителни, изгаряния, червена ангина, артрит.

За да изберем подходящия хомеопатичен медикамент за даден болен, трябва да знаем не само симптомите на болестта му, но и нейните модалности (определяне, характеристика на симптома според индивидуалната чувствителност на болния, в смисъл на подобрение или влошаване на симптома от различни фактори).

Какви могат да бъдат тези модалности?

Покой/Раздвижване - при болки в ставите се интересуваме кога се подобрява или влошава;

Топло/Студено; интересуваме се как се влияе симптома от Денонощието; Влагата; Положението на тялото и т.н.

 

ВТОРИ ОСНОВЕН ПРИНЦИП В ХОМЕОПАТИЯТА - ХОМЕОПАТИЧНО ЛЕКАРСТВО

Използват се лекарства в безкрайно малки дози. Хомеопатичното лекарство е вещество, което действа в безкрайно малки дози и което, за да придобие това свойство, трябва да премине през серия от последователни операции по деконцентрация и динамизация.

Движен от необходимостта да сведе до минимум токсичността на лекарствените средства, на Ханеман му хрумва да намали постепенно дозите на използваното вещество. И така след многобройни опити стига до безкрайно малката доза. 
Самюел Ханеман забелязал, че безкрайно голямото разреждане на лекарството, съпроводено от известен брой разклащания (сукусии, динамизация) след всяко ново разреждане не само намалявало токсичното действие, но и повишавало ефикасността на полученото лекарство. 
Динамизацията е особено важна за ефикасното действие на лекарството. Тя се състои в разклащането на препарата във вибратор, съобразно точно определени правила и се извършва след всяка операция по разреждане.

Видове разреждане

В хомеопатията се използват 2 вида разреждане:

Центезимално Ханеманово Разреждане (1:100) СН

  • За получаване на 1СН - Взима се 1 част от основното вещество и се смесва с 99 части разтворител (дестилирана вода - структурата на водата има голяма памет);
  • За получаване на 2СН - Взима се 1 част от 1СН и се смесва с 99 части разтворител;
  • За получаване на 3СН - Взима се 1 част от 2СН и се смесва с 99 части разтворител и т.н.

След разреждане от 12СН няма нито молекула от изходното вещество. Във Франция „Boiron" използва до 30СН разреждане. По принцип има и много по-големи разреждания - например в Англия до 50СН.

За начинаещи хомеопати се препоръчват по-малки разреждания, тъй като по-големите действат по-силно.

Десетично Ханеманово Разреждане (1:10) DН
За получаване на 1DН - Взима се 1 част от основното вещество и се смесва с 9 части разтворител и т.н.
От DН обикновено са направени капки.