Вегетативно - резонансен тест

Вегетативно - резонансният тест (ВРТ) е  разработен в Германия от д-р  Х. Шимел(1978 г). По-късно методът е доразвит и доусъвършенстван от Центъра за интелектуални медицински системи „ ИМЕДИС „ – Русия и в този си вид се използва от медицински специалисти в цял свят.

Методът  ВРТ  посредством апаратурата Имедис - Експерт е един изключително ефективен метод за диагностика, който  позволява:

 • Да се определят органите с нарушения във функцията
 • Да се определи ефективността и поносимостта на медикаментите
 • Да се определят показанията за прилагане на нозодотерапия и да се намери ключовия нозод
 • Да се определи алергичната предразположеност на организма
 • Да се определят геопатогенните, радиоактивните и електмагнитните натоварвания
 • Да се определят нарушения в алкално-киселинното равновесие в тъканите
 • Да се определи наличието на доброкачествени и злокачествени тумори;
 • Да се установят кистозни процессы;
 • Да се определи биологичния възрастон индекс на отделните органи и;
 • Да се определят адаптационните резерви на организма, оптимални за  текущия момент, и максимално возможните резерви за конкретния човек;
 • Да се определи степента на напрежение или изтощение на имунната и ендокринната системи
 • Наличието на наркотични или токсични вещества в организма
 • Психическото състояние и др.

Използването на въведените интегративни показатели за здравословното състояние на организма позволява да се оптимизира процеса на диагностика и имитационно с помощта на виртуални модели да се оценяват резултатите от различни видове и варианти на терапия още в момента на тестирането

Свързани статии