Диагностика по Фол

1277460782 foll2 bclinic-300x226Енерго-информационната медицина се основава на представата за цялостността на организма, тоест необходимо е да се отчита при диагностицирането и лечението взаимовръзките между органите и системите му.

Основа за правилното функциониране на организма са процесите на енерго-информационен обмен. Организмът е сложна саморегулираща се система, притежаваща всичко необходимо за да поддържа своята хомеостаза.

Същността на енерго-информационната медицина се състои в активирането на естествените механизми, възстановяващи и поддържащи здравословното състояние.

Електроакупунктурната диагностика по метода на Р.Фол (ЕАДФ) представлява един от най-широко разпространените методи за електропунктурна диагностика.

Методът на Р.Фол е  диагностичен метод, основан на коррелацията между измененията на електропроводните свойства на точеките на измерване по Р.Фол и функционото состояние на съответстващите им органи и системи на организма.

Началото на метода датира от 1953 година, когато Р.Фол, съвместно с инженер Ф.Вернер, започва да разработва нови методи за електроакупунктурна диагностика и терапия. След повече от 40 години клинични испитания Р.Фол и последователите му формулират следните възможности на разработеният от тях метод:

Благодарение на откриването на информационно – функционални взаимовръзки  между биологично-активните точки (БАТ), биологично-активните зони (БАЗ) на кожата  и вътрешните органи и тъканни системи е възможно да се определи състоянието на последните и да се проведе функционална и топична диагностика; с помоща на ЕАДФ може да се разплетат неясни , клинически сложни случаи, провеждайки допълнителна диференциална диагноза; ЕАДФ позволява ранна диагностика на различни предпатологични нарушение във взаимосвързаните с БАТ органи и тъканни системи в предклиничния етап от развитието на болестите, когато симптомите им или са твърде слабо изразени или въобще липсват; ЕАДФ позволява да се открият скрити или латентни огнища на инфекция и да се определи влиянието им върху имунната реактивност на организма; благодарение на откритият от Р.Фол през 1954г феномен „тестиране на медикаменти„ става възможно с помоща на тестиране на различни вирусни, бактериални и други инфекциозни агенти да се определи етиологичния фактор за дадена болест; ЕАДФ позволява да се осъществи индивидуален подбор на хомеопатични и алопатични медикаменти без да е необходимо въвеждането им в организма, а също така и да се тестват хранителни продукти, козметични средства , зъботехнически материали и др.; ЕАДФ позволява също и да се определи степента на негативно въздействие върху конкретния човек на различни патологични агенти, пестициди, хербициди, радионуклеиди и др., които не могат да се обективизират все още със съществуващите клинико-лабораторни методи на изследване; ЕАДФ позволява да се предвиди ефективността на всеки един лечебен метод , както и да се определи адекватността на прилагането му в конкретния случай.

Свързани статии