Индукционна магнитотерапия с Папими

IMG 4801Апаратите Папими са едни от най-мощните устройства за импулсна йонна терапия в света и създават силно импулсно електромагнитно поле. За разлика от другите терапии с магнитно поле , Папими работи със значително по-високо напрежение и сила на тока( 40кВ и 10 кА) , което осигурява не само мощно въздействие, но и голяма дълбочина на проникване в тъканите.

Високата индукционна сила на генерираните магнитни полета се определя от тяхната бърза честотна модулация и огромната им мощност.

Механизмът на въздействие на индуцираните импулсни електромагнитни колебания позволява едновременно да се работи както с целия организъм , така и да се оказва целенасочено въздействие върху конкретни области, тъкани и органи.

Терапията с Папими е неинвазивна , безболезнена, безконтактна и се провежда без промяна в облеклото. При нея бързо се постигат резултатите и тя е високо ефективна при амбулаторта терапия на болката.

При сравнително изследване на апаратите в международния център за изследване на болката в Лос Анжелис е установено ,че Папими работи около 1000 пъти по-бързо и ефективно спрямо другите апарати за магнитно-резонансна терапия.

Лечението с Папими продължава от 9 до 27 минути дневно и преминава през 2 етапа:

 • диагностициране - апаратът чрез апликатора сканира тялото и индикира проблемните области
 • лечение - чрез апликатора се осъществя индукционната терапия, като се регулира нужното разстояние и интензивност за максимално въздействие

Папими се използва много успешно при следните заболявания и състояния:

 • дегенеративни заболявания на опорно-двигателния апарат и гръбначния стълб
 • ускоряване на зарастването при фрактури на крайници и прешлени
 • травми на опорно-двигателния апарат- дисторзии, навяхвания , изкълчвания и други
 • лечение на болка от различен произход
 • регенерация на дискове и ставни повърхности
 • ускоряване на зарастването при травматични разкъсно-контузни рани
 • ускоряване на регенеративните процеси при декубитални рани и рани от залежаване
 • лечение на мускули и сухожилия
 • противовъзпалителен ефект както при остри , така и при хронични възпалителни процеси
 • активизира собствените възстановителни процеси в организма
 • подобрявма общото качество на живот , особено при тежки , хронични възпалителни и дегенеративни процеси

Изследването на положителните ефекти от лечение с папими доказва ,че не само рязко се ускорява зарастването при фрактури, облекчава болката , намалява отока , стимулира регенерацията , но и спомага за развитието на нови кръвоносни съдове, особено при декубитални рани и увеличава концентрацията на калция в костите при остеопороза.

Ето защо апаратите Папими понастоящем са основно оборудване във водещите световни клиники по спортна медицина и се използват за реабилитация на елитните спортисти. Разнообразните области на приложение при тях варира от травми на мускули , стави и сухожилия до ускоряване на срастването при счупвания на опорно-двигателния апарат. Многократно е доказвано, че при лечение с Папими рязко се съкращава времето за възстановяване на спортистите след травми и връщането им към активни тренировки.

 

Освен ефектите върху опорно-двигателния апарат, Папими има и отлично въздействие върху:

 • възпаление на стомашно-чревния тракт и синдром на раздразнимото черво
 • гломеруло- и пиело-нефрити
 • хронични бронхити, астма
 • укрепване на имунната система
 • възстановяване виталността на организма след химио- и лъче-терапия

На представените снимки се вижда оток на меките тъкани и възпаление на бедрената кост в колянните стави – преди терапията и след 10 сеанса с Папими

Picture1 Picture2

Успех в интегративной медицине

Устройства ионной индукции папими использовались в области интегративной медицины более 30 лет. Наши пользователи подтверждают значительные успехи и используют их для лечения хронического воспаления. Пациенты особенно хорошо реагируют на терапию папими, поскольку она улучшает их общее качество жизни. Ионная индукция оптимизирует регуляторные процессы и тем самым поддерживает способности организма к самовосстановлению.

"При папими мембранный потенциал реполяризуется, улучшается биоэнергетический уровень и активируются процессы самовосстановления. Стимулируется электропорация, активируется апоптоз и происходит редифференцирование делящихся клеток ".

Доктор мед. Браун фон Гладисс

По мнению экспертов по интегративной медицине папими может помочь в достижении следующих целей:

Уменьшение боли

Регуляция и оптимизация кишечной флоры

Укрепление клеток и иммунной системы

Улучшение результатов терапии

Снижение побочных эффектов обычного рака

Повышение качества жизни

Стимулирование сил самовосстановления

Эффективные комбинации включают в себя:

Диагностика и локализация

Физиотерапия/остеопатия: (массаж, иглоукалывание, вибрация)

Регуляторная медицина: инфузия, ингаляция и теплотерапия: (озон, молекулярный Н2, IHHT, гипертермия, вит. с и др.)

Операции (дооперационные и послеоперационные)

Сопутствующий спорт и реабилитация

Свързани статии