Пълни физиологични изследвания

pfiФизиологичните изследвания се извършват най-малко по два принципно различни метода. Всички използвани методи  в Медицинки център Витамед плюс - Габрово - на физиологични изследвания са напълно безвредни, без йонизиращи лъчения със сертифицирана апаратура. Диагностиката се основава на базата на собствените вълнови импулси на човешкото тяло, може да се прилага на болни от всякакви възрасти, както и на бременни жени и малки деца. Тя позволява да се открият измененията в организма до 6 месеца преди появата на заболяването – тоест пълноценна, достоверна и навременна диагностика. Когато се извършват изследвания по няколко метода точността се увеличава значително и се редуцира до минимум възможността за грешка. Продължителността на изследване на един човек е около 4,5 часа. След приключване на изследването на всички диагностични апарати се извършва обработка на резултатите и се прави цялостен анализ на здравословното състояние на организма.

Апаратурата, с която извършваме физиологичните изследвания е следната:

  • Система за диагностика и медикаментозно тестване „ИМЕДИС-ЕКСПЕРТ”
  • Апаратно-програмен комплекс „Метатрон”
  • Квантов анализатор

Свързани статии