Хипербарна оксигенация с барокамера

5aЛечението с кислород в барокамера или така наречената хибербарна оксигенация е позната у нас от началото на шестдесетте години. Посредством барокамерата се извършва терапия с кислород под повишено налягане. В основата на лечението лежи значително повишаване на кислородния капацитет на организма и тъканите в човешкото тяло.  При хипербарната оксигенация, налягането на въздъха се издига по-високо от нормалното въздушно налягане. При тези условия, белите дробове може да съберат до три пъти повече кислород, отколкото би било възможно дишане на чист кислород при нормално налягане на въздуха. С подаването на 100% кислород през специални антибактериално филтри и овлажнители и под налятане, между 1 и 3 степени се постига многократно п о-бързо свързване на кислорода с хемоглобина и разтваряне в плазмата, като по този начин се осъществява много бърз транспорт на кислород до всички органи и тъкани в тялото. При кислороден глад в тъканите се провокират възпалителни,метаболитни, съдови и деструктивни процеси. Ето защо хипербартана оксигенация, стимулира отделянето на вещества наречени растежни фактори и стволови клетки, които спомагат лечението и активизират възстановителните процеси.

Всичко това води до няколко важни физиологични ефекти: 

 • Биоенергичен ефект – нормализиране на енергийния баланс на тялото.
 • Стимулиращ ефект – регулиране на функционалната и метаболитна активност на организма.
 • Възстановителен ефект – активиране на биосинтетичните и репаративни /възстановителни/ процеси.
 • Детоксичен ефект – Предпазване от образуване на токсични метаболити и активиране на разрушението им.
 • Имунокоригиращ ефект – стимулиране активността на имунната система.
 • Фармакодинамичен ефект – Усилване действитето на диуретици, антиаритмични, антибактериални и цитостатични средства, както и снижение на активността на хипотензивни и наркотични средства.
 • Вазомоторен ефект – Подобряване на мозъчния кръвоток в зоните на поражение /инсулт/, както и снижение на черепно-мозъчното налягане.
 • Деблокиращ ефект – деблокиране на инактивирания хемоглобин, миоглобин и редица чернодробни ензими.
 • Създава определен кислороден резерв на организма.

 

Барокамерата може да се прилага както при болни, така и при здрави лица.

При здрави хора е показана при :

 

 • Хора с нормална физическа активност, които желаят да подобрят своя имунен, хормонален и метаболитен статус.
 • Хора без тежки дерматологични заболявания, желаещи да подобрят тургора и кръвообращението на кожата си.
 • Спортисти, подготвящи се за състезания, изискващи висока консумация на кислород, както и провеждане на по – добър и пълноценен възстановителен период.

 

 Хипербарната оксигенация намира приложение в следните случаи:

 

 • Трудно зарастващи рани и присаждане на кожа.
 • Некротични инфекции на меките тъкани. остри некротизиращи фасции, устойчиви микози, лепра, остеомиелит
 • Състояния след фрактури на крайници.
 • Състояние след мозъчен инсулт.
 • множествена склероза, мигрена, мозъчен оток, деменция, увреждане на гръбначния мозък, мозъчни абсцеси
 • Състояние след инфаркт на миокарда.
 • Мигрена.
 • Запушване и стесняване на централната артерия на ретината, пигментация на ретината
 • периферни невропатии, радиационни миелити
 • Неврити (особено на слуховия нерв).
 • Анемични състояния. Хематологични кризи при таласемии и сърповидноклетъчни анемии, посткръвоизливни анемии.
 • Хронични хепатити
 • Язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, улцерозен етнероколит, паралитичен илеус,
 • Травматични исхемични увреди на крайници /кръш синдром, компартимент синдром/
 • Исхимични болки на крайниците (Рейно и Бюргер)
 •  Състояния след изгаряния.
 •  Газова гангрена.
 • Остеомиелит.
 • Множествена склероза.
 • Декомпресионна болест /инциденти при воден спорт/.
 • Отравяния с въглероден окис и цианиди, инхалация на дим.
 • Злоупотреба с алкохол и наркотични вещества.
 • Абсцеси та белия дроб, белодробна емболия
 • Диабет и неговите усложнения
 • Лаймска болест
 • Парадонтоза

 

 

Има доказан ефект с изключително подобрение при деца с аутизъм и ДЦП.

Противопоказания:

 

 • Инфекции на горните дихателни пътища. Висока температура
 • Проблеми в синусите и евстахиевата тръба
 • Епилепсия
 • Хронични обструктивни белодробни заболявания
 • Данни за прекаран пневмоторакс
 • Бременност
 • Злокачествени образувания
 • Туберкулоза

 

При хипербарната оксигенация пациентът се поставя в специално предназначена за това камера, където налягането се повишава с 2- 3 атмосфери и се прилага чрез маска, 100% кислород. (В настоящия момент се използват едноместни и многоместни камери, като и двата типа имат съответните предимства и недостатъци ,но в последно време приемуществено се използват многоместните камери.)

 

 • Повишава се алвеоларното кислородно налягане, причиняващо нарастване на плазмения кислород, което води до повишено снабдяване на тъканите с кислород. Стойността, до която трябва да се повишава налягането, както и времето за въздействие на това налягане, са в зависимост от конкретния случай. Обикновено една терапевтична процедура продължава 1 час, като се провеждат минимум 10 сеанса.
 • Подпомага се формирането на ново съдово русло – неоваскуларицзация в увредените тъкани.
 • хипербарната оксигенация притежава изключително силен антибактериален ефект.
 • Хипероксията индуцира и вазоконстрикторен ефект в отсъствие на хипоксия с което се намалява  интерстициалния оток.
 • Смекчава ефекта на така наречените реперфузиони увреждания.
 • Хипербарната оксигенация увеличава неколкократно циркулацията на мезенхиални  стволови клетки в организма на човек.

 

Хипербарна оксигенация е отлично терапевтично средство за поддържане на организма млад и здрав и за повишаване на собствените му защитни сили. Посредством терапия със 100% кислород под високо налягане /в барокамера/ се подобрява клетъчното дишане и се неутрализират свободните радикали, подобрява се обмяната на веществата, кожата се обновява и подмладява.

Терапевтичният ефект на барокамерата не е съпроводен с болка и няма вредни въздействия върху организма

Времетраене на един сеанс – 60 мин, което включва
5 – 10 мин покачване на налягането
40 – 45 мин престой при постоянно налягане от 2 АТА
5 – 10 мин намаляване на налягането  

 

Свързани статии