Тъмнополев микроскоп

microscopНай-новите научни изследвания в областта на хематологията установиха , че за да се определи здравословното състояние на човека е необходима само една капка кръв. За тази цел се използва диагностика с мощен фазово-контрастен видеомикроскоп, който ни дава пълна картина на психо-физиологичното състояние на организма. Тъмнополевата микроскопия се базира на способността на микроорганизмите и клетките на живия организам силно да разсейват светлината.Това  повишава контрастността на изображението и позволява да се видят детайли, които при обикновените микроскопски  изследвания остават скрити. Кръвта е единствената в нашия организъм течна жива тъкан. Тя се състои от клетъчни елементи- еритроцити , левкоцити, тромбоцити и течна среда- плазма. Плазмата е55% от цялата кръв и  от своя страна се състои от 92% вода , 7% белтъци и 1% неорганични соли , органически вещества , хормони и ензими. Тази безценна течност играе важна роля в поддържането на хомеостазата- вътрешното равновесие на организма. Съхранението на хомеостазата е залог за добро здраве и стабилна имунна система. Всяко едно продължително нарушение на хомеостазата води до заболяване.

 

Изследвайки жива (нативна) капка кръв в рамките на 20 минути,получаваме важна информация на цялостното състояние на организма и даже за бъдещите здравословни проблеми. Това е възможно тъй като диагностиката се извършва върху проба с живи кръвни клетки , което позволява да се анализира тяхното състояние, както и състоянието на плазмата , заедно с нейните компоненти. При стандартното лабораторно изследване, взетата кръв първо се изсушава и едва тогава се наблюдава, при което се губи  Тъмнополевият миркоспокоп представлява  хематологично изследване , което ни предоставя  уникалната възможност в рамките на  час, два  да надникнем в собствените си клетки, да се запознаем с нашия клетъчен имунитет, да установим има ли наличие на паразити, глисти, техните яйца,  гъбички, хелминти, трихомони и други микроорганизми. Изследването ни дава  възможност да установим състоянието на нашия организъм, дали той е интоксикиран , от какво е причинено и в каква степен е изразено. Тази високотехнологична микроскопска система дава шанс да вникнем с точност в нарушената биохимия на клетката много преди да се прояви това на системно и органно ниво и по този начин да се предотврати развитието на дадено заболяване. Именно в това се изразява и неговата уникалност, дава възможност за поставяне на ранна диагностика и проследява ефективността на лечението.

Какво може да се види с помощта на тъмнополевия микроскоп:

С  тъмнополевия микроскоп можем да направим : 

 • оглед и оценка на формените елементи на кръвта: еритроцити, левкоцити, тромбоцити, лимфоцити.
 • да установим степента на замърсяване от токсини, бактерии, паразити, гъбички и техните спори.
 • да открием увредени от свободни радикали клетки.
 • да наблюдаваме наличие в плазмата на кристали пикочна, ортофосфорна киселина, захар, холестерол.
 • да забележем дехидратация на клетките, сигнализираща за обезводняване на целия организъм.
 • да получим данни за:
 • остри и хронични възпалителни процеси
 • нарушена функция на черния дроб и слезката
 • наличие на някои тежки метали в организма
 • промени в морфологията на еритроцитите

Нормален вид на кръвта

0

Пръстеновидни струпвания на еритроцити, образуващи се от високо ниво на левкини в кръвта

1

Кръв, изложена на дехидратация

 2

Увредени кръвни клетки от свободни радикали

3

Еритроцити, образувани при недостиг на фолиева киселина и витамина В12 и/или дефицит на желязо

4

Кръв с влошено състояние на имунната система

5

Кръв с остатъци от Хиломикрони – частици от излишни мазнини в плазмата

6

Често се наблюдава наличие на различни микроорганизми (бактерии, гъбички , спори, паразити)

7

Проба кръв с кристали пикочна киселина и холестерин

8

Пример за наличие на атероми в кръвта- признак на започващи атеросклеротични промени в съдовете

9

Често се откриват белтъци и фибринови нишки, които играят роля за нарушения в коягулацията на кръвта. Това ни предупреждава за възможност от възникване на тромбози и микроемболии

10

 

По какво се отличава изследването на „живата" капка кръв от традиционните методи за анализ?

 • изследваният образец не се оцветява
 • изследват се всички налични компоненти на кръвта , а не само част от тях
 • мискоскопското изследване се прави по метода на тъмните полетас помощта на високо увеличение , което позволява да се видят характелистиките на свободно движещите се клетки
 • посредством камерата, с която е свързан ние можем в он-лайн вариант да заснемем фото-снимка и видео материал на съответните патологични обекти и в бъдеще да сравняване нови и стари проби  кръв , наблюдавайки динамиката в развитието на състоянието и да обективизираме резултатите от провеждано лечение.

Свързани статии