Биорезонансна терапия

Биорезонансната терапия (БРТ) представлява корекция на функциите на организма посредством хармонично преобразуване на резонансните електромагнинти колебания, излъчвани от организма , с цел тяхното синхронизиране.

Идеята за биорезонансна терапия е научно обоснована за първи път от Ф.Морел (1977г) – това е  терапия с електромагнитни колебания, които влизат в резонанс със структурите на организма. Въздействие е възможно както на клетъчно ниво, така и на ниво орган, системи или организъм  тъй като различните нива се характеризират и се управляват  от различни  честотно-вълнови параметни.

Основната идея за приложение на биорезонанса в медицината се базира на това,че при правилно подбрана честота и форма на лечебното  (електромагнитното ) въздействие могат да се усилват нормалните (физиологичните) и да се отслабват патологичните колебания в човешкия организъм . По този начин биорезонансното въздействие може да е  насочено както за неутрализация на патологичните така и към възстановяване на физиологичните колебания, нарушени при патологичните състояния, тоест изчистване на добавените шумове в информационното поле на човека, без което нито една болест не може да бъде излекувана.

 

Най–добри резултати дава този вариант на биорезонансна терапия , при който от организма се снемат електромагнитните излъчвания за даден момент и после с последващи преобразувания на сигнала, след достигане на физиологичните колебания, този нов сигнал се въвежда на принципа на обратната връзка в организма.

В съответствие с това в момента съществуват два вида биорезонансна терапия – ендогенна – това е терапията със собствените за дадения организъм електромагнитни колебания след тяхната специална обработка и екзогенна ( индукционна )- при нея се използват външни сигнали , с които отделни органи и системи на организма влизат в резонанс.

Постигането на синхронизация в колебателните процеси на организма е необходимо и задължително условие за възстановяване на оптималния енергоинформационен процес, без което е невъзможна  балансираната хомеостаза.

С други деми колкото са по-съгласувани обменните процеси в организма , толкова по-здрав и устойчив и адаптивен към  външни въздействия е този организъм.

Методът БРТ няма никакви противопоказания, притежава висока ефективност при лечение на  заболявания  (ефективност до 80-95%), приложим е при всички възрастови групи и е съвместим с другите видове лечения.

Свързани статии